Klinika nukleární medicíny LF a FN OlomoucKolektiv autorů : MUDr. Pavel Koranda PhD. , Doc. MUDr. Miroslav Mysliveček PhD. , Doc. MUDr. Milan Kamínek PhD.

Projekt vznikl za podpory FRV© - číslo projektu 1303/2006
Obrazová dokumentace bez uvedení vlastnických informací byla vytvořena a je vlastnictvím Kliniky nukleární medicíny FN Olomouc.

Technické řešení a podpora : RNDr. Jiří Lukeš