Univerzita Palackého Olomouc

Česká společnost nukleární medicíny

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Klinika nukleární medicíny LF a FN Olomouc

Česká společnost nukleární medicíny

Univerzita Palackého Olomouc
 | Obsah |  | Test | | Nápověda |  | NM v onkologii |   | NM a záněty | 

 Zvolené kapitoly :
  I. Nukleární medicína v onkologii >>
 Dostupné kapitoly  :
 >> 1. Úvod
 >> 2. Zobrazování nádorů založené na nespecifických mechanizmech
 >> 3. Imunoscintigrafie
 >> 4. Metabolické zobrazování a detekce neuroendokrinních nádorů
 >> 5. Zobrazování somatostatinových a jiných receptorů
 >> 6. Pozitronová emisní tomografie v onkologické diagnostice
 >> 7. Detekce sentinelových lymfatických uzlin (SLU)
 I. Nukleární medicína v onkologii 
Kolektiv autorů:MUDr. Pavel Koranda PhD.,Doc. MUDr. Miroslav Mysliveček PhD.

Technická podpora:RNDr. Jiří Lukes