Univerzita Palackého Olomouc

Česká společnost nukleární medicíny
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Klinika nukleární medicíny LF a FN Olomouc
Nukleární medicína v dg. onemocnění skeletu

Česká společnost nukleární medicíny

Univerzita Palackého Olomouc
 | Obsah |  | Test | | Nápověda |  | Scintigrafie skeletu |   | NM v endokrinologii | 

 Zvolené kapitoly :
  I. Scintigrafie skeletu >>
 Dostupné kapitoly  :
 >> I.1. Úvod
 >> I.2. Radiofarmaka
 >> I.3. Provedení vyšetření
 >> I.4. Indikace k vyšetření
 I. Scintigrafie skeletu 

1. Úvod

Scintigrafie skeletu patří mezi nejčastější vyšetření v nukleární medicíně. V řadě klinických situací umožňuje detekci časného stadia onemocnění, přehledné zobrazení celého skeletu, a to rychle a za rozumnou cenu.

Scintigrafie skeletu je vyšetřením s vysokou senzitivitou, hlavní limitací metody je její nespecifičnost.
Obecně, vychytávání osteotropního radiofarmaka závisí na regionálním krevním průtoku a na osteoblastické aktivitě kosti. Každý stav vedoucí k alteraci těchto faktorů může být příčinou abnormálního nálezu na kostním scintigramu. Ve většině případů je tedy nález nutno interpretovat v klinickém kontextu a ne pouze na základě samotného scintigrafického obrazu.Kolektiv autorů:MUDr. Pavel Koranda PhD.,MUDr. Milan Kamínek PhD.,Doc. MUDr. Miroslav Mysliveček PhD.

Technická podpora:RNDr. Jiří Lukes