Klinika nukleární medicíny LF a FN Olomouc - Nukleární kardiologie

Nukleární kardiologie

1. Úvod

2. Vyšetření myokardiální perfuze, funkce a metabolismu

3. Radionuklidová ventrikulografie

4. Radionuklidová angiokardiografie (metoda prvního průtoku)

Literatura

Animace 1 (princip GATED SPECT)

Animace 2 (Poischemické omráčení levé komory)

Animace 3 (Poischemické omráčení levé komory)

 Autoři: MUDr. Milan Kamínek PhD.  MUDr. Pavel Koranda PhD.  Doc. MUDr. Miroslav Mysliveček PhD.

 Zvolené kapitoly :
   Nukleární kardiologie >>
 Dostupné kapitoly  :
 >> 1. Úvod
 >> 2. Vyšetření myokardiální perfuze, funkce a metabolismu
 >> 3. Radionuklidová ventrikulografie
 >> 4. Radionuklidová angiokardiografie (metoda prvního průtoku)
  Nukleární kardiologie 
Kolektiv autorů: MUDr. Milan Kamínek PhD. MUDr. Pavel Koranda PhD. Doc. MUDr. Miroslav Mysliveček PhD.

Technická podpora:RNDr. Jiří Lukes