Univerzita Palackého Olomouc

Česká společnost nukleární medicíny
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Klinika nukleární medicíny LF a FN Olomouc
Nukleární medicína v dg. onemocnění skeletu

Česká společnost nukleární medicíny

Univerzita Palackého Olomouc
 | Obsah |  | Test | | Nápověda |  | Scintigrafie skeletu |   | NM v endokrinologii | 

 Zvolené kapitoly :
  II. Nukleární medicína v endokrinologii >>
 Dostupné kapitoly  :
 >> II.1. Štítná žláza
 >> II.2. Příštítná tělíska
 >> II.3. Detekce jiných tumorů s nadměrnou produkcí hormonů
 II. Nukleární medicína v endokrinologii 

Při hodnocení funkce endokrinních žláz se využívají především laboratorní metody, včetně postupů radioimunologické analýzy (RIA metody). Scintigrafické metody zobrazují rozložení funkční aktivity v endokrinní žláze nebo slouží k určení lokalizace ektopického zdroje produkce hormonů.


Kolektiv autorů:MUDr. Pavel Koranda PhD.,MUDr. Milan Kamínek PhD.,Doc. MUDr. Miroslav Mysliveček PhD.

Technická podpora:RNDr. Jiří Lukes