Univerzita Palackého Olomouc

Česká společnost nukleární medicíny
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Klinika nukleární medicíny LF a FN Olomouc
Nukleární medicína v gastroenterologii a nefrourologii

Česká společnost nukleární medicíny

Univerzita Palackého Olomouc
| Obsah | | Test | | Nápověda | | Literatura |  | NM v gastroenterologii |   | NM v nefrourologii | 

 Zvolené kapitoly :
  I. Metody NM v gastroenterologii >>
 Dostupné kapitoly  :
 >> I.1. Scintigrafie jícnu
 >> I.2. Scintigrafické vyšetření evakuace žaludku
 >> I.3. Scintigrafická vyšetření při krvácení do GIT
 >> I.4. Scintigrafická detekce zánětu GIT
 >> I.5. Scintigrafická detekce maligních tumorů GIT
 >> I.6. Scintigrafie jater
 >> I.7. Scintigrafie peritoneo-venózní spojky
 I. Metody NM v gastroenterologii 

Nukleární medicína nabízí pro gastroenterologii metody scintigrafické (zobrazovací) a laboratorní. Scintigrafické vyšetřovací metody poskytují především informace o funkcích gastrointestinálního traktu, o průběhu patologických dějů a eventuálně o typu zobrazované tkáně. Výhodou těchto metod je nízká invazivita a většinou i relativně nízká radiační zátěž. Možnosti zobrazení anatomických detailů však nedosahují kvalit sonografie a radiologických metod.Kolektiv autorů:MUDr. Pavel Koranda PhD. MUDr. Milan Kamínek PhD. Doc. MUDr. Miroslav Mysliveček PhD.

Technická podpora:RNDr. Jiří Lukes