Univerzita Palackého Olomouc

Česká společnost nukleární medicíny
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Klinika nukleární medicíny LF a FN Olomouc
Nukleární medicína v gastroenterologii a nefrourologii

Česká společnost nukleární medicíny

Univerzita Palackého Olomouc
| Obsah | | Test | | Nápověda | | Literatura |  | NM v gastroenterologii |   | NM v nefrourologii | 

 Zvolené kapitoly :
  II. Metody NM v nefrourologii >>
 Dostupné kapitoly  :
 >> II.1. Radiofarmaka
 >> II.2. Měření celkové ledvinné funkce pomocí clearančních studií
 >> II.3. Příprava pacientů ke scintigrafickým vyšetřením
 >> II.4. Dynamická scintigrafie ledvin a její modifikace
 >> II.5. Statická scintigrafie ledvin
 >> II.6. Radionuklidová cystografie přímá
 >> II.7. Scintigrafie skrota
 II. Metody NM v nefrourologii 

Nukleární medicína nabízí metody scintigrafické (zobrazovací) a laboratorní. V nefrologii je možno pomocí radionuklidových vyšetřovacích postupů především hodnotit perfuzi a funkci ledvin a sledovat průběh odtoku moči močovými cestami.Kolektiv autorů:MUDr. Pavel Koranda PhD. MUDr. Milan Kamínek PhD. Doc. MUDr. Miroslav Mysliveček PhD.

Technická podpora:RNDr. Jiří Lukes